fbpx

Sensorer i Byggvarubedömningen

En av våra minsta sensorer CBU-PIRDALI-N är nu accepterad i Byggavarubedömningen. Fler produkter tillkommer hela tiden!
Med produkter bedömda i Byggvarubedömningen (BVB) bidrar vi till att branschen kan göra kloka och hållbara val. BVB finns för att främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer. Våra produkter som finns registrerade i BVB har sitt kemiska innehåll redovisat, granskat och accepterat enligt de aktuella miljökraven. Kika gärna efter BVB-symbolen på våra produkthemsidor. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

Top