fbpx
Integritetspolicy
GDPR

Det är viktigt för Vadsbo LightTech AB att skydda din personliga integritet. Därför skyddar vi alltid dina personuppgifter på bästa möjliga sätt genom att efterleva gällande dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi på Vadsbo LightTech AB samlar in, processar och använder dina personuppgifter, samt beskriver dina rättigheter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Vadsbo LightTech AB, organisationsnummer 556057–4419 (omnämns även såsom ”Vadsbo”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), på Hilma Anderssons gata 15, 421 31, Västra Frölunda är ansvarig för bearbet­ningen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Personuppgifter vi behandlar

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, foto.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt, registrering av garanti, order, reklamation eller i interaktion med våra sociala medier.

Vi använder personuppgifterna för att kunna upprätthålla affärsrelationen med dig, för hantering av kundtjänstärenden, avtal, garanti, reklamationer samt för att kommunicera med dig, t.ex. genom mail, telefon eller nyhetsbrev.

Hantering och lagring av personuppgifter

Endast personer vars arbete är beroende av personuppgifterna har tillgång till dessa. Personuppgifter delas aldrig vidare till extern part som inte är knutna till oss för att stödja våra IT-system.

Vadsbo sparar inte personuppgifterna längre än vad som är lagligt eller skäligt för respektive ändamål eller tills någon manuellt raderar sig från våra tjänster, register eller nyhetsbrev.

Säkerhet

Dina personuppgifter skyddas från obehöriga personer samt oavsiktlig radering genom våra säkerhetssystem för IT.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade och i vissa fall kan du även begära att få dina uppgifter raderade. Observera att det ibland finns lagar som står över GDPR, vilket gör att radering av personuppgifter i vissa fall inte är möjlig.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss på Vadsbo om du har ytterligare frågor gällande hur Vadsbo LightTech AB hanterar dina personuppgifter i förhållande till GDPR.

Top