fbpx

By Vadsbo är koncept- och paketlösningar för belysning av projekt. By Vadsbo är trygghet, experthjälp och toppservice. Välkommen till oss för att spara (mycket!) tid och pengar. 

Med Padel by Vadsbo får du

 • 20% energi- och kostnadsbesparing
 • Återbetald investering efter 6 månader
 • Ökad lönsamhet med 50 000kr/år*
 • 4 års ökad livslängd för din belysning
 • Förstärkt upplevelse med ökad kundnöjdhet
 • Beprövad bokningssystemintegration

Ladda gärna ner våra exempel på padelhall:

Se här nedan exempel på lösningar:

Produktplacering padelbanor

Produktplacering reception

Produkter i projektet

Inkopplingsschema Casambi elcentral

Dessutom får du

 • Minst 30% lägre investeringskostnad jämfört med ett trådbundet DALI-system
 • Färre kablar och trådlöshet med återbruksvänlighet
 • Skalbart system med Casambi, enkelt att integrera in annan belysning i verksamheten
 • Centraliserad styrning och kontroll
 • Rätt ljus, när du behöver det

*I exemplet ovan beräknas energibesparingen bli 20% i ren energiförbrukningsbesparing. Det ger 20% lägre energiförbrukning och ca. 50 000kr/år. När investeringen är återbetald förväntas lönsamheten stiga med motsvarande. Att dimra belysningen innebär dessutom att armaturerna mår bättre och lever längre. Det har en direkt påverkan på livslängden.

Top