fbpx
Konceptlösning & vägledning för smarta projekt

By Vadsbo

By Vadsbo är koncept- och paketlösningar för belysning av projekt. By Vadsbo är trygghet, experthjälp och toppservice från projektspecifikt erfarna belysningsproffs. Välkommen till oss för att spara (mycket!) tid och pengar. 

Konceptlösningar

Skola By Vadsbo
Vi vet vad som krävs för en välfungerande och produktiv skolmiljö. Vi erbjuder eftertraktade funktioner som inte alla system klarar, men som är en självklarhet för oss på Vadsbo.

Padel By Vadsbo
Perfekt ljus i alla lägen, en ökad lönsamhet kombinerat med en garanterat trevlig kundupplevelse. Här är belysningskoncept för Padel-hallar – och hur du enkelt kopplar samman tex larm och bokningsintegration.

Äldreboende By Vadsbo
På äldreboenden är den individanpassade belysningen ett viktigt hjälpmedel för en hemtrevlig miljö och en mer aktiv vardag. Med stigande ålder är människor mer beroende av situationsanpassad dynamisk ljussättning.

Kontor By Vadsbo
Det moderna kontorets belysning ska passa mängder av medarbetares olika arbetsbehov. Kontorsbelysning ska samtidigt vara säkrat för lokalens skiftande dagsljus och framtida möbleringsförändringar.

Kyrka By Vadsbo
Det kulturhistoriskt värdefulla kyrkorummet kräver trådlös ljusstyrning som gör minimal inverkan i byggnaden. Viktigt är även att belysningen snabbt och enkelt kan förändras beroende på kyrkans skiftande aktiviteter över året.

Restaurang By Vadsbo
En restaurang är beroende av belysningen som stämningssättare samt dess samspel med dagsljuset, som ständigt skiftar över öppettiden. Olika belysningszoner och tidsbestämda skiftningar är en självklarhet.

Händelseförloppet
för dig:

1. Ritning
Skicka till oss:
– Ritning
– Rumsbeskrivning
– Belysningsstyrbehov
– Armaturförteckning
– Kontaktuppgifter

2. Lösningsförslag
Tillsammans för vi en dialog om era krav och önskemål. Utefter det sätter vi ihop ett lösningsförslag på styrning som för er bedöms vara ultimat.

3. Offert
När vi kommit överens återkommer vi på Vadsbo med pris, produkt-förslag och -antal.

4. Order
Vi behöver veta leveransdetaljer för att leverera komplett koncept till rätt kontaktperson och plats, i rätt tid.

5. Leverans
Uppföljning och genomgång för att säkerställa att konceptet går i linje med vad vi kom överens om.

Tillval

StartKlar
Gör mer av din tid. Gör mer pengar. Här är proffsservice utöver det vanliga.

Batteri-back up
Hjälper dig att synkronisera ditt astrour eller tidsfunktoner vid spänningsbortfall.

Top