fbpx

Modern belysning i gamla kontor

Stuckaturer, takrosetter, bröstpaneler, kakelugnar och en blåklassning av Stadsmuseet i Stockholm kräver belysningslösningar och elarbeten som gör minimal åverkan på väggar och tak. Tack vare Casambi är detta möjligt.

Plats: Östermalmsgatan
Projekt: Kontor

Beställare: Hyresgästanpassning (HGA) åt Axel Johnson
Installerande elfirma: E&T Teknik AB
Funktioner från Vadsbo: Trådlösa knappar för styrning av DALI 3-fasskena. Larmkoppling. Släck allt vid pålarmning.

Johan Sandberg

– I det här fallet hade kunden många specifika önskemål och som expert på Casambi är det roligt att kunna hitta kreativa lösningar istället för att se problem. // Johan Sandberg, Casambiexpert Vadsbo.

Anrika byggnader kräver smarta lösningar

I den anrika fastigheten Linden 9 på Östermalm i Stockholm har Vadsbo med hjälp av Casambi lyckats modernisera och automatisera belysningen utan att göra några ingrepp på den kulturhistoriska interiören. I den vackra kontorslokalen som ägs av Sveriges läkarförbund och hyrs ut till Axel Johnson, finns totalt fem våningar med kontor, mötesrum och sociala ytor.

Trådlöst och automatiserat

Att slippa kabeldragning i väggar tack vare trådlösa Casambi är inte bara en respektfull lösning för gamla eller K-märkta byggnader, utan också en kostnadsbesparing eftersom det inte krävs lika mycket el-arbete. Genom att automatisera belysningen med exempelvis närvarodetektering eller frånvarodämpning kan energikostnaderna dessutom kapas. I just den här fastigheten kopplades larmet till belysningen som släcks när någon larmar på och aktiverar en grundtändning när det larmas av.

Expertis skapar skräddarsydd lösning

I fastigheten hade man redan armaturer som skulle sitta på 3-fasskenor med DALI, vilket passade bra eftersom DALI fungerar utmärkt ihop med Casambi. Att styra belysningen trådlöst skulle alltså inte bli ett problem, men kunden önskade använda sig av Renova-strömbrytare istället för att montera de trådlösa och batterilösa M-pressknapparna som annars är vanliga i kontorsprojekt. Man fick då använda sig av Vadsbos lösning där man placerar en liten sändarpuck bakom Renova-knapparna som skickar signaler via Bluetooth och ett mesh-nätverk – på så vis kunde Renova kommunicera med DALI via Casambi.

Top