fbpx

Nära samarbete mellan Vadsbo och Eas El

I Örebro finns installatörerna och projektledarna Eas El & Automations Service AB, som sedan en tid tillbaka är en samarbetspartner till Vadsbo, vilket innebär att de använder sig av Vadsbos produkter och tjänster i samtliga sina belysningsuppdrag. Produkter från Casambi och tjänsten Startklar är två goda förutsättningar för lyckade projekt!

Plats: Lindesberg
Projekt: Kontor

Beställare: SBB
Installerande elfirma: Eas El & Automations Service AB
Funktioner från Vadsbo: På och avlarmning, brandlarmsfunktioner, passiv och aktiv närvaro.

Casambi får många rum att kosta mindre

I den stora kontorslokalen som främst inhyser myndigheter finns 30 kontor, 10 mötesrum, sociala utrymmen, korridorer och kök. I Casambis värld är många rum samma sak som många zoner. Och många zoner betyder många scenarion. Att få till en optimal automatiserad belysning med traditionell kabeldragning hade blivit ett tidskrävande och dyrt projekt som dessutom hade orsakat omfattande åverkan på väggar och tak. Med Casambis trådlösa system blev moderniseringen av belysningen istället ett förhållandevis enkelt projekt till en rimlig kostnad. I en kontorslokal är det dessutom fördelaktigt att enkelt kunna byta hyresgäst utan att behöva göra om hela belysningen, med Casambi kan det räcka med att ändra programmering och konfigurering för att möta ett nytt behov.

Smidigare projekt med Startklar

“Med Startklar blir det en säker installation och man minimerar risken för felsteg och funktionsfel genom hela projektet”. Lars-Olov Johansson, Vadsbo.

“Vi har säkert sparat 40–60 timmar på det här projektet genom att använda oss av Startklar. Vadsbo sitter på den senaste kunskapen så det är också ett sätt för oss att ligga i framkant”. – Jonas, Eas El

Blåtand och mesh-nätverk för trådlös belysning

Casambi bygger på blåtand som gör att de trådlösa och batterilösa M-pressknapparna på väggarna pratar med utplacerade takpuckar som pratar med armaturernas ljuskällor. Ett mesh-nätverk gör dessutom att ett rum kan prata med ett annat och en strömbrytare kan därmed styra flera valda ytor. Att göra en ritning över hur ett så pass stort Casambi-system ska struktureras kräver djup kunskap om de olika komponenterna och hur de programmeras, där kommer Vadsbo in i bilden.

Ett stort system kräver exakta ritningar

Kontoret i Kyrkokvarteret innebar alltså många rum och olika zoner som skulle programmeras efter olika scenarion. Det var dessutom en mix av DALI-styrda LED-plattor, miljöbelysning på skenor och hängande armaturer vilket gjorde installationen ännu mer komplex. Att göra en så stor och komplicerad installation kan vara riskfyllt och det finns många utrymmen för misstag. Här hade man rätt man på rätt plats, där Eas El ansvarade för ritningen över vilka armaturer som skulle sitta var, medan Vadsbo gjorde ritningen över zoner, scenarion och Casambi-komponenternas placeringar.

Sensorer och smarta zonindelningar

Utöver de trådlösa M-pressknapparna spelar sensorer en stor roll för kontorets belysning. På strategiskt valda ställen finns sensorer som känner av rörelse, frånvaro och dagsljus. Det möjliggör helt automatisk styrning av både ljusstyrka och ljustyp, alltså varmt eller kallt ljus. På så vis säkerställs inte bara en behaglig belysning för optimala arbetsförhållanden, det är också ett enkelt sätt att spara på energi och elkostnad. Ett exempel är den successiva frånvarojusteringen som gör att om någon glömt släcka på ett kontor så går ljusstyrkan först ner på ca 20 procent, för att efter ett par timmar släckas ner helt. Kontoret har dessutom kopplat belysningen till larmet vilket gör att allt tänds i ett förprogrammerat scenario när lokalen larmas av och släcks ner när någon larmar på.

Startklar säkrar en trygg installation

I ett så här stort projekt skulle det kunna råda kaos när alla komponenter levereras och ska installeras. Med tjänsten Startklar ser Vadsbo till att packa, märka och förprogrammera allt i pedagogiska paket, där låda 5 ska in i mötesrum 5 och komponent A, B och C ska placeras exakt enligt bifogad ritning. För Eas El innebar det att de fick allt serverat och risken för fel var minimal. När allt var på plats enligt tydliga instruktioner kom Vadsbo ut och driftsatte allt – självklart med garantier på en felfri funktion. Startklar är alltså ett sätt för el-firmor och installatörer att lägga ut både arbete och ansvar på Vadsbo. Det blir ett helhetsåtagande från start till slut där Vadsbo projekterar, programmerar och driftsätter.

Gateway garanterar god service

Även om allt är förprogrammerat och funktionstestat kan det vara så att kunden vill ändra i ett scenario eller addera en funktionalitet. För att kunna göra detta enkelt utan att en installatör behöver åka ut och hjälpa till på plats har man i Kyrkokvarterets kontorslokal satt in en gateway som möjliggör för Vadsbo att kommunicera och supportera med Casambi på distans. En garanti för bra, snabb och billig service!

Top