fbpx

Innehåll konsulttexter kontor

1.0 Allmänt
1.1 Kontorsrum och arbetsplatser
1.2 Korridor
1.3 Konferens, mötesrum och grupprum
1.4 Kök och lunchrum

SYMBOLFÖRKLARING

Casambi

Kabeldragning/lampor

Övrigt

Konsulttexter för kontor

Här finns textförslag för Casambi i kontor vilka du som konsult kan använda dig av i dina förfrågningsunderlag.

1.0 ALLMÄNT

För belysningsstyrning installeras styrsystem Casambi från Vadsbo för all belysning.

Belysning med grundljus vid frånvaro ska ställas in med tidsbaserat frånvaroscenario. Efter kontorets stängning ska grundljus vara släckt.

Nattscenario som lyser efter kontorets stängning skapas och ställs in för utvald belysning.

2 st LD220WCM används för larmkoppling.
1 st enhet aktiveras vid avlarmning.  Funktion Smart switch styr scen ”Grundljus”.
Tänder grundljus på all belysning som inte är sensor- eller tidsstyrd.
1 st enhet aktiveras vid larmning. Funktion Smart switch styr scen ”Släck allt”.
Släcker all belysning som inte är sensor- eller tidsstyrd.

Clock-backup BTWCM installeras och funktionen ”Aktivera timers vid start” aktiveras för att säkerställa återstart av alla tidsfunktioner efter eventuellt strömavbrott.

CBU-DCS installeras till befintligt DALI/KNX system och ställs in som DALI-gateway för att möjliggöra styrning av Casambi-systemet från befintligt DALI/KNX styrsystem.

1.1 KONTORSRUM OCH ARBETSPLATSER

Funktionsbeskrivning
Alla funktioner ställs in via Casambi-appen.

Samtlig belysning styrs med trådlös närvarogivare Vadsbo CBU-CEFL eller likvärdig.

Allmänbelysning konstantljusregleras via ljussensor integrerad i CBU-CEFL (eller likvärdig) som känner av infallande dagsljus för att hålla krävda ljusnivå konstant.

Allmänbelysning med tunable white-funktion och DALI DT8 drivdon styrs med cirkadisk dygnsrytm.

Närvaroscenen ställs in i Casambi-appen för dagsljusstyrning/konstantljusstyrning och cirkadisk dygnsrytm.

Uttag för fönsterlampor/julbelysning ställs in med astrours-funktion och tänder 1 timme före solens nedgång och släcker 1 timme efter solens uppgång.

Vadsbo Mpress brytare med möjlighet att steglöst ljusreglera allmänbelysning och accentbelysning var för sig placeras vid dörr/arbetsplats. Manuell styrning överstyr närvarogivaren.

När närvaro ej detekterats under 20 minuter börjar belysningen dimra ner. Efter 10 min dimring släcks samtlig belysning.

Installation
Vadsbo trådlös Casambi DALI styrning installeras till DALI armaturerna, typ CM10WCM (upp till 3 armaturer) eller CBU-A2D (upp till 10 armaturer).

Casambi-enheter anslutna till armaturer med med tunable white-funktion och DALI DT8 drivdon ställs in för DALI DT8 TW styrning med Casambi-appen.

Vadsbo trådlös dimmer LD220WCM ansluts till styrda uttag/accentbelysning. Max 100W LED-effekt / dimmer.

Casambi Liga Air relä ansluts till uttag för fönsterlampor/julbelysning. Max 10A belastning.

1.2 KORRIDOR

Funktionsbeskrivning
Alla funktioner ställs in via Casambi-appen.

Samtlig belysning styrs med trådlös närvarogivare Vadsbo CBU-CEFL eller likvärdig.

Vid närvaro tänds belysningen till 100%. När närvaro ej detekterats under 20 minuter börjar belysningen dimra ner till ett grundljus 20%. Dimringstiden är 10 min.

Installation
Vadsbo trådlös Casambi DALI-styrning installeras till DALI-armaturerna, typ CBU-A2D (upp till 10 armaturer) eller typ CBU-DCS med DALI-bus DB240 (upp till 100 armaturer).

1.3 KONFERENS, MÖTESRUM OCH GRUPPRUM

Funktionsbeskrivning
Alla funktioner ställs in via Casambi-appen.

Samtlig belysning styrs med trådlös närvarogivare Vadsbo CBU-CEFL eller likvärdig.

Vid standard närvaroscen konstantljusregleras allmänbelysning via ljussensor integrerad i CBU-CEFL (eller likvärdig) som känner av infallande dagsljus för att hålla krävda ljusnivå konstant.

Uttag för fönsterlampor/julbelysning ställs in med astrours-funktion och tänder 1 timma före solens nedgång och släcker 1 timme efter solens uppgång.

Färgtemperatur ändras via scenarion för allmänbelysning med tunable white-funktion och DALI DT8 drivdon.

Vadsbo scenariopanel Xpress/Mpress för 4 st scenarion placeras vid dörr.

Manuell styrning av scener överstyr närvarogivaren.

När närvaro ej detekterats under 20 minuter börjar belysningen dimra ner. Efter 10 min dimring släcks samtlig belysning.

Installation
Vadsbo trådlös Casambi DALI styrning installeras till DALI armaturerna, typ CM10WCM (upp till 3 armaturer) eller CBU-A2D (upp till 10 armaturer).

Casambi-enheter anslutna till armaturer med med tunable white-funktion och DALI DT8 drivdon ställs in för DALI DT8 TW styrning med Casambi-appen.

Vadsbo trådlös dimmer LD220WCM ansluts till styrda uttag/accentbelysning. Max 100W LED-effekt / dimmer.

Casambi Liga Air relä ansluts till uttag för fönsterlampor/julbelysning. Max 10A belastning.

1.4 KÖK OCH LUNCHRUM

Funktionsbeskrivning
Alla funktioner ställs in via Casambi-appen.

Samtlig belysning styrs med trådlös närvarogivare Vadsbo CBU-CEFL eller likvärdig.

Uttag för fönsterlampor/julbelysning ställs in med astrours-funktion och tänder 1 timme före solens nedgång och släcker 1 timme efter solens uppgång.

Vadsbo scenariopanel Xpress/Mpress för 4 st scenarion placeras vid dörr.

Vadsbo Mpress brytare med möjlighet att steglöst ljusreglera allmänbelysning och pendlar var för sig placeras vid dörr.

För bänkbelysning i köksdel placeras Vadsbo Mpress brytare synligt under överskåp.

Manuell styrning av scener överstyr närvarogivaren.

När närvaro ej detekterats under 20 minuter börjar belysningen dimra ner. Efter 10 min dimring släcks samtlig belysning.

Installation
Vadsbo trådlös Casambi DALI styrning installeras till DALI armaturerna, typ CM10WCM (upp till 3 armaturer) eller CBU-A2D (upp till 10 armaturer).

Vadsbo trådlös dimmer LD220WCM ska anslutas till styrda uttag för pendlar. Max 100W LED-effekt / dimmer.

Vadsbo PWM4WCM med tillhörande drivdon ska anslutas till LED-listen för bänkbelysning i köksdel.

Casambi Liga Air relä ansluts till uttag för fönsterlampor/julbelysning. Max 10A belastning.

Top