fbpx

Plats: Solna
Projekt: Konferens och restaurang
Beställare: 
Installerande elfirma: El Ledarna
Elkonsult: 
Funktioner från Vadsbo: DALI-styrda och fasstyrda armaturer. Sensorsstyrning för närvarodetektion,  förinställda scenarion och smarta trådlösa Mpressknappar.

Casambi belyser ny konferens- och restauranglokal i Solna

 

Konferens- och restauranglokaler kräver smart och snygg belysning för att sätta den rätta stämningen. De är dessutom öppna under många timmar på dygnet, fyller flera syften och hanteras av många olika personer. Då är ett lätthanterligt belysningssystem en förutsättning för både energi- och kostnadseffektiv belysning. Det är här Casambi kommer in i bilden.

Det var under hösten och vintern 2021 som El Ledarna utförde installationen av Vadsbos belysningssystem, Casambi, på en konferens- och restauranganläggning i Solna. Arbetet blev klart i mars 2022 och restaurangen kunde slå upp sina dörrar i april samma år.

Plats: Solna
Projekt: Konferens och restaurang
Installerande elfirma: El Ledarna
Funktioner från Vadsbo: DALI-styrda och fasstyrda armaturer. Sensorsstyrning för närvarodetektion,  förinställda scenarion och smarta trådlösa Mpressknappar.

Casambi belyser ny konferens- och restauranglokal i Solna

 

Konferens- och restauranglokaler kräver smart och snygg belysning för att sätta den rätta stämningen. De är dessutom öppna under många timmar på dygnet, fyller flera syften och hanteras av många olika personer. Då är ett lätthanterligt belysningssystem en förutsättning för både energi- och kostnadseffektiv belysning. Det är här Casambi kommer in i bilden.

Det var under hösten och vintern 2021 som El Ledarna utförde installationen av Vadsbos belysningssystem, Casambi, på en konferens- och restauranganläggning i Solna. Arbetet blev klart i mars 2022 och restaurangen kunde slå upp sina dörrar i april samma år.

Flexibelt belysningssystem önskades

Slutkunden önskade ett flexibelt och lättanvänt belysningssystem som enkelt gick att anpassa under dagen beroende på sammanhang. För att svara upp mot kundens behov installerade man både DALI-styrda och fasstyrda armaturer. Man programmerade även sensorsstyrning för närvarodetektion, och skapade möjlighet att välja olika förinställda scenarion beroende på tid på dygnet och vad lokalen skulle användas till. All ljussättning skulle kunna styras direkt via en app i kombination med smarta trådlösa Mpressknappar.

Flexibelt belysningssystem önskades

Slutkunden önskade ett flexibelt och lättanvänt belysningssystem som enkelt gick att anpassa under dagen beroende på sammanhang. För att svara upp mot kundens behov installerade man både DALI-styrda och fasstyrda armaturer. Man programmerade även sensorsstyrning för närvarodetektion, och skapade möjlighet att välja olika förinställda scenarion beroende på tid på dygnet och vad lokalen skulle användas till. All ljussättning skulle kunna styras direkt via en app i kombination med smarta trådlösa Mpressknappar.

Långsiktigt samarbete mellan El Ledarna och Vadsbo

En styrka med Casambi är att man som elinstallatör kan göra mycket på egen hand när man är inkörd i produkten. Tack vare El Ledarnas långa erfarenhet av Vadsbos produkter och flexibiliteten i trådlösa Casambi kunde de utföra jobbet i stort sett på egen hand, med viss teknisk support av Vadsbo. El Ledarna anlitade en konsult för att skapa ritningarna och Vadsbo var behjälpliga när det kom till tekniska detaljer.

I ett lyckat projekt var smidigheten i Casambis trådlösa, och därmed kostnadseffektiva, funktioner en nyckelfaktor för att leverera en smart och flexibel lösning som mötte kundens behov och förväntningar.

Långsiktigt samarbete mellan El Ledarna och Vadsbo

En styrka med Casambi är att man som elinstallatör kan göra mycket på egen hand när man är inkörd i produkten. Tack vare El Ledarnas långa erfarenhet av Vadsbos produkter och flexibiliteten i trådlösa Casambi kunde de utföra jobbet i stort sett på egen hand, med viss teknisk support av Vadsbo. El Ledarna anlitade en konsult för att skapa ritningarna och Vadsbo var behjälpliga när det kom till tekniska detaljer.

I ett lyckat projekt var smidigheten i Casambis trådlösa, och därmed kostnadseffektiva, funktioner en nyckelfaktor för att leverera en smart och flexibel lösning som mötte kundens behov och förväntningar.

Top