fbpx

Vadsbox är accepterad i Byggvarubedömningen

Vår produktportfolio som är accepterade i Byggvarubedömningen (BVB) ökar stadigt. Idag är även Vadsbox med där. BVB gör det enklare att bygga miljövänligt och hållbart. Läs mer om organisationen här: https://byggvarubedomningen.se/ 

Top