UA-89037246-1

  ”icon” 031-23 56 00  |  ”icon” info(@)vadsbo.net

  031-235600 e-mail ENG SVE

Olika effekter

Varför är de olika effekter i de olika lägena som ett LED-styrdon fungera på?
Konstantström Maximala effekten för t ex LED-styrdon LCC30 är 30W. Det finns även alltid en maximal spänning som LED-styrdonet klarar av som då kan sätta gränsen för maxeffekten för de lägre stömlägena så som 350mA. LCC30 klarar av max 57Vdc som då sätter gränsen för effekten. Maximala effekten för 350mA i LCC30 är (U * I = P) 57Vdc * 0,350A = ~20W. Om maximala spänningen är 57Vdc kan man lätt att anta att det gäller för alla strömmar. T ex skulle 700mA då ge en effekt av 57Vdc * 0,700A = ~40W. Problemet då blir värmeutvecklingen då konstruktionen är dimensionerad för max 30W. Desto högre ström man leder genom komponenter, t ex 500 och 700mA, desto högre effektförluster skapas. Effektförluster omvandlas alltid till värme. För att begränsa värmeutvecklingen till vad som är rimligt och tillåtet sänker man spänningen. I LCC30 är maximala effekten man kan uppnå i 700mA läget 30W för att inte värmen skall bli för hög. Detta ger en begränsning av spänningen till (P / I = U) 30W / 0,700A = ~43Vdc.

Konstantspänning 
I konstantspänningsläget är man begränsad av den maximala ström som LED-styrdonet är konstruerad för. T ex i LCC30 klarar komponenterna max 900mA vilket i 12Vdc läget ger 12Vdc * 0,9A = ~10,8W eller 24Vdc * 0,9 = ~22W för 24Vdc läget.

Dosformat 
LED-styrdon LCC9 är konstruerad för att monteras i en apparatdosa. En apparatdosa är en miljö som är instängd och inte ventilerad vilket gör att värmen inte kan ta vägen någonstans. I fallen där man placerar ett LED-styrdon i en sådan miljö blir det helt och håller värmen som avgör vilken effekt man kan nyttja. I konstansspänningsläget har vi tidigare sagt att det är den maximala strömmen styrdonet är gjord för som sätter gränsen. Man borde då kunna belasta med 24Vdc * 0,7A = 16,8W men värmeutvecklingen blir då för hög så strömmen i 24Vdc läget måste begränsas till ca 0,4A.

Vadsbo Transformatorer AB

Vadsbo Transformatorer utvecklar, tillverkar och säljer produkter för kraftförsörjning, strömförsörjning och strömreglering. Vadsbo har upprättat långsiktiga leverantörsförbindelser med ett flertal framstående tillverkare inom sitt verksamhetsområde. Genom nätverket av leverantörer förfogar Vadsbo över ett exklusivt urval av tillverkare inom respektive tekniksegment.

Vadsbo LightTech

Vadsbo LightTech är vårat egna varumärke som omfattar Vadsbos belysningsprodukter så som den populära LCC serien.
Vadsbo LightTechs syfte är att utbilda er i hur ni kan spara tid och pengar med den rätt utprovade kombinationen av dimmer, drivdon och ljuskälla. Detta görs kontinuerligt genom våra LightTech-utbildningar, kontakta oss för att boka upp en utbildning för dig och dina kollegor!

Vadsbo Kraft

Vadsbo Kraft är vårat varumärke som står för ett brett program av strömförsörjningsprodukter för industri och OEM. Vadsbo Krafts mål är att levererar kvalitetsprodukter med fokus på innovativa lösningar så som multifunktion och användarvänlighet.

Nyheter & kampanjer

Fyll i din e-postadress och ta del av nyheter, kampanjer före alla andra.

Copyright © 2017 Vadsbo Transformatorer AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies