”icon” 031-23 56 00  |  ”icon” info(@)vadsbo.net

  031-235600 e-mail ENG SVE

0

Favorit-ikon

0

0

Jämför-ikon

0

0 produkter / 0kr

Till varukorgen-ikon

0

Vadsbo Transformatorer AB

Vadsbo Transformatorer utvecklar, tillverkar och säljer produkter för kraftförsörjning, strömförsörjning och strömreglering. Vadsbo har upprättat långsiktiga leverantörsförbindelser med ett flertal framstående tillverkare inom sitt verksamhetsområde. Genom nätverket av leverantörer förfogar Vadsbo över ett exklusivt urval av tillverkare inom respektive tekniksegment.

Vadsbo LightTech

Vadsbo LightTech är vårat egna varumärke som omfattar Vadsbos belysningsprodukter så som den populära LCC serien.  Vadsbo LightTechs syfte är att utbilda er i hur ni kan spara tid och pengar med den rätt utprovade kombinationen av dimmer, drivdon och ljuskälla. Detta görs kontinuerligt genom våra LightTech-utbildningar, kontakta oss för att boka upp en utbildning för dig och dina kollegor!

Vadsbo SwitchTech Group 

Vadsbo SwitchTech Group AB (fd. Amago Capital AB) äger Vadsbo Transformatorer och SwitchTech AB. 
Huvudägare i Vadsbo SwitchTech Group AB är ett antal privata investerare med stor erfarenhet av att driva entreprenörsledda företag.

Vadsbo SwitchTech Group AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (3/5 2016) under kortnamnet (VADS) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Läs gärna mer på:
www.vadsboswitchtechgroup.se/

Historik 

Företaget utvecklade i början av 1990-talet en egen transformator-konstruktion som kompletterades med en serie skyddstransformatorer som patenterades. Verksamheten har därefter successivt och systematiskt utvidgats till att omfatta ett brett program av strömförsörjnings- och strömregleringsprodukter.
Vadsbo har upprättat långsiktiga leverantörsförbindelser med ett flertal framstående tillverkare inom sitt verksamhetsområde. och genom nätverket av leverantörer förfogar Vadsbo över ett exklusivt urval av tillverkare inom respektive tekniksegment.

Verksamhet 

Vadsbo utvecklar, tillverkar och säljer produkter för kraftförsörjning, strömförsörjning och strömreglering kännetecknade av: 

  1. hög verkningsgrad hög omvandlingskvalitet (säkerhet, stabilitet etc.)
  2. minimala störningseffekter (EMC, miljö)
  3. goda regleringsegenskaper (linje, last, styrning, dimring etc.)
  4. bra gränssnitt mot annan teknik vad avser anslutningar,  montering, reglering etc.


Miljöpolicy 

Företaget har som målsättning att bedriva sin verksamhet med leverantörer och kunder så att belastningen på miljön blir minsta möjliga.    

Övrigt 

Vadsbo har erhållit utmärkelsen Svenskt Gasell företag av Dagens Industri.

Vadsbo Innovation blir SwitchTech AB 

I samband med en stor satsning på ny, revolutionerande teknik för drift och reglering av i första hand LED belysning – SoftSwitcher Technologi – ändrar dotterbolaget Vadsbo Innovation verksamhetsfokus, samt byter namn till SwitchTech AB och etablerar sig inom switchteknik. Namnet står för att företaget arbetar med (mjukvarubaserad) switch-teknologi generellt, ett brett anslag som inte nödvändigtvis är begränsat till driftsdon och styrdon för LED-belysning.
Läs mer på www.switchtech.se.

Vadsbo Transformatorer AB

Vadsbo utvecklar, designar och säljer ljusstyrningslösningar för LED samt produkter inom strömförsörjning. Bolaget är sedan länge ett väletablerat namn inom ljusreglering och dimring med sina marknadsdrivande och innovativa produkter och kund-erbjudanden. Vi erbjuder smart och intuitiv belysningsstyrning genom telefon eller andra smarta enheter.

Nyheter & kampanjer

Fyll gärna i din e-postadress här för att hålla dig uppdaterad om vad vi har för oss.

Copyright © 2019 Vadsbo Transformatorer AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies