”icon” 031-23 56 00  |  ”icon” info(@)vadsbo.net

  031-235600 e-mail ENG SVE

0

Favorit-ikon

0

0

Jämför-ikon

0

0 produkter / 0kr

Till varukorgen-ikon

0

1st LCC9

Jag har kopplat in LCC9 och det lyser svagt i maxläget, vad skall jag göra?-Kontrollera att DIP-inställningen stämmer med manualen. -Kalkylera så att maxeffekten inte överskrider specificerat antal.   Max 7st 350mA / 5st 500mA / 3st 700mA. -Är dioden på rätt plint? Inte på 1-10V?

Vad händer om jag driver fel ström genom LEDsen?
-Det går bra att driva t ex 700mA LEDs med 350mA men det kommer inte lysa max. Inte tvärtom.  Däremot går det inte att driva LEDs gjorda för 350mA med 700mA.  Det lyser svagt när jag stänger av. Hur löser jag det? LCC9 ger ingen läckström ut vid avstängt läge. Vänligen kontrollera att de dragna ledningarna för respektive armatur inte är beblandade med andra ledningar av starkströmskaraktär. Det kan då hända att det blir en elektromagnetisk överföring av energi vilket i sin tur får armaturerna att lysa, även om LCC9 är bortkopplat. Detta löses genom att aldrig beblanda lågström- och lågspänningskablar med respektiva högström- och högspänningskablar. 

Om det är gjort är rådet att dra om sina ledningar och separera dem. Att använda sig utav skärmad kabel är den sista utvägen som i teorin skall lösa problemet, men det är inte alltid teori och praktik går hand i hand. Vänligen kontakta oss för rådgivning.

Jag har kopplat in LCC9 och det vill inte starta vad skall jag göra?

Detta kan bero på många olika faktorer men bryt alltid spänningen till LCC9 innan någon förändring av LCC9 sker. Vänligen stäm av följande:

-Vänligen kontrollera att allting är korrekt uppkopplat. Fas, nolla och styrsignal.

-Vänligen kontrollera att armaturerna är inkopplade på LED+ respektive LED- och inte på styringången på lågvoltssidan (SELV).

-Vänligen kontrollera inspänningen till LCC9 och den får ström- och spänningsmatning. Mät.

-Vänligen kontrollera att polariteten är rätt till armaturerna. För konstantströmslägena (mA) räcker det att en endaste armatur är felkopplad för att det inte skall lysa!

-Vänligen kontrollera att du har ställt in DIP-switcharna korrekt på LCC9.

-Vänligen kontrollera den ström och spänning som armaturerna är märkta med motsvarar den inställning som DIP-Switcharna har.

-Vänligen kontrollera att LCC9 inte är överlastad.Mät utspänning på plintarna på lågvoltssidan (SELV). Finns där spänning?  Om ja, kontrollera överlast samt polariteten till armaturerna. Om nej, kontrollera styrsignal och inspänning, är LCC9 påslagen?

-Vänligen testa att dimra närmare dimmern med en kort kabel stump (exempelvis FK).  Går det att tända och släcka nära, dimmern?  Om ja, kontrollera att det blir kortslutningskontakt vid brytaren genom att mäta spänningen över den. När du trycker här skall spänningen sjunka till 0V. Då har du kontakt (dvs. det blir kortslutning via brytaren) och således skall LCC9 få en insignal. Får du kontakt här och LCC9 inte fungerar, vänligen kontakta oss.

2st LCC9 (kaskad/seriekoppling)

Klarar två st LCC9 18st 350mA armaturer?
-Max 15W. 

Kan jag stapla två st LCC9 ovanpå varandra? 
-Nej inte ovanpå varandra i en vanlig dosa, framförallt inte i full effekt.  Det måste vara en dubbeldosa eller helt separata dosor.

Jag har kaskadkopplat två st LCC9 och det står och blinkar, vad skall jag göra? 
- Om slaven varit inkopplad tidigare kan den ligga på sin minnesnivå.  Lösning: Slå på DIP4 på slaven. Man kan samtidigt sänka slaven till ett hack (från 18V till 12V eller från 12V till 6V, exempelvis) så att det inte lyser för starkt i min-nivån. 

Jag har kaskadkopplat två st LCC9 och det lyser svagt vad beror detta på? 
-Överlast, se ovan. Om det inte är överlast kan man pröva att slå på DIP4 (dvs. höja spänningen) 

Jag har kaskadkopplat två st LCC9 och vill styra med 1-10Vdc. Skall jag styra båda två då? 
-Styr bara mastern. 

Jag har kaskadkopplat två st LCC9, skall jag koppla in styrning på båda två? 
-Styrning alltid bara på mastern.

Funkar kaskad på LCC9 även med styrning på sekundärsidan? 
-Ja. Styr alltid på mastern dvs. den som är inställd i strömläge.

Flera LCC9

Vad händer om jag överlastar LCC9 med 10W? 11W? 15W? etc.
LCC9 klarar överlast, men det rekommenderas givetvis inte. Det som händer är att den maximala ström- och spänningsnivån reglerar ner sig till den maximala gränsen om 9W. Detta utmynnar således i lägre ljusstyrka hos armaturerna. Hur mycket som regleras ner är helt beroende på hur mycket överlast och olinjäriteten hos LEDsen. Dvs. Om du har överlastat med exempelvis 11W kan den maximala strömmen begränsats till kanske 300mA och ljusstyrkan blir därefter. LCC9 arbetar så här för att skydda sig själv från att överlastas samt få kortare livslängd. Det rekommenderas inte att överlasta LCC9.

Det flimrar bara när jag slår på strömmen, varför? 
-Hur flimrar det? Om den upprepat dimrar upp och sedan stängs av är inställningen troligen fel. Om det stängs av efter kanske 30 min är den för varm. Kontrollera att LCC9 är installerad korrekt.

Kan jag styra primär och sekundärsidan samtidigt?  
- Ja autosense. Flera push är OK.

Med primär och 1-10Vdc samtidigt? 
-Nej

Med sekundärpush och 1-10Vdc samtidigt? 
- Nej

Flera LCC9 på en tryckknapp – Funkar/ Funkar inte? 
- Funkar om lasten är samma på båda, men kan hamna i osynk. Går att synka igen: Ett långt tryck på knappen, följt av ett kort tryck. Nu skall alla drivdonen vara avstängda Tryck ett långt tryck på knappen. Nu är systemet åter synkroniserat.

Ledningslängder

Ledningslängder primär till tryckknapp?
- Max 15m för att förhindra induktion i ledningarna från andra starkströmsledningar.

Ledningslängder sekundär? 
- 20m till armaturen, 40m i en slinga

Styra primär och sekundärsidan samtidigt?

Kan jag styra primär och sekundärsidan samtidigt? 
- Ja autosense. Flera push är OK.

Med primär och 1-10Vdc samtidigt? 
-Nej 

Med sekundärpush och 1-10Vdc samtidigt? 
- Nej

Vadsbo Transformatorer AB

Vadsbo utvecklar, designar och säljer ljusstyrningslösningar för LED samt produkter inom strömförsörjning. Bolaget är sedan länge ett väletablerat namn inom ljusreglering och dimring med sina marknadsdrivande och innovativa produkter och kund-erbjudanden. Vi erbjuder smart och intuitiv belysningsstyrning genom telefon eller andra smarta enheter.

Vadsbo LightTech

Vadsbo LightTech är vårat egna varumärke som omfattar Vadsbos belysningsprodukter så som den populära LCC serien. Vadsbo LightTechs syfte är att utbilda er i hur ni kan spara tid och pengar med den rätt utprovade kombinationen av dimmer, drivdon och ljuskälla. Detta görs kontinuerligt genom våra LightTech-utbildningar, kontakta oss för att boka upp en utbildning för dig och dina kollegor!

Nyheter & kampanjer

Fyll i din e-postadress och ta del av nyheter & kampanjer före alla andra.

Copyright © 2017 Vadsbo Transformatorer AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies