”icon” 031-23 56 00  |  ”icon” info(@)vadsbo.net

  031-235600 e-mail ENG SVE

0

Favorit-ikon

0

0

Jämför-ikon

0

0 produkter / 0kr

Till varukorgen-ikon

0

Parallell LED installation (Vdc)

1. Det lyser inte alls


Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Kontrollera att styrdonet är påslaget a. Mät spänningen på utgången. Är det 12Vdc eller 24Vdc är donet påslaget. 

ii. Är styrdonet inställd för rätt LED-last? a. Kontrollera DIP inställningen så att LED-styrdonet är inställt på samma spänningsläge som armaturen är märkt med. 

iii. Fungerar det fortfarande inte? a. Kontakta Vadsbo för ytterligare rådgivning.


2. Lamporna blinkar

Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Är styrdonet inställd för rätt LED-last? a. Kontrollera DIP inställningen så att LED-styrdonet är inställt på samma spänningsläge som armaturen är märkt med. 

ii. LED-styrdonet kan vara överlastat. a. Kontrollera att LED-lasten inte överskrider styrdonets maximala last vid angivet spänningsläge. 

iii. Fungerar det fortfarande inte? a. Kontakta Vadsbo för ytterligare rådgivning.


3. Det lyser en stund sedan slocknar det

Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Troligtvis blir LED-styrdonet överlastat och därmed överhettat. a. Kontrollera att LED-lasten inte överskrider LED-styrdonets maximala last vid angivet spänningsläge. 

ii. Är styrdonet inställd för rätt LED-last? a. Kontrollera DIP inställningen så att LED-styrdonet är inställt på samma spänningsläge som armaturen är märkt med.


4. Alla armaturer lyser olika mycket eller en del tänds medan andra släcks

Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Om flera LED-styrdon används har de troligtvis hamnat i osynk. a. Åtgärdas enkelt genom att återsynka LED-styrdonen genom följande procedur. 

1) Ett långt tryck (Alla armaturer lyser men olika ljusnivå) 
2) Ett kort tryck (Alla armaturer är släckta) 
3) Ett långt tryck (Nu lyser alla armaturer max och är synkade)


5. Det går inte att släcka belysningen helt. Det "glöder" lite i lamporna.

i. Vadsbos styrdon ger inte ut någon läckström eller spänning när de är avstängda som kan hålla en LED slinga ”glödande”.

Dioder kräver väldigt lite ström för att lysa. Troligtvis uppstår det en potentialskillnad mellan kabeln till armaturerna och närliggande kablar eller jordplan.

a. Kontakta Vadsbo för ytterligare rådgivning


Seriell LED installation (mA)

1. Det lyser inte alls 

Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Kontrollera att styrdonet är påslaget 

a. Mät spänningen på utgången. Är det över 3V är donet påslaget.

ii. Är styrdonet inställd för rätt LED-last? 

a. Kontrollera DIP inställningen så att LED-styrdonet är inställt på samma strömläge som armaturen är märkt med.

iii. Om det fortfarande inte lyser kan det bero på trasig eller felvänd LED eller avbrott på slingan 

a. Använd en kabelstump och bygla förbi en armatur i taget. När slingan lyser igen så har man hittat den felaktiga armaturen. Troligtvis är armaturen trasig och behöver bytas men kontrollera för säkerhet skull även att plus och minus inte är felvända.

iv. Fungerar det fortfarande inte? 

a. Kontakta Vadsbo för ytterligare rådgivning.


2. Lamporna blinkar 

Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Är styrdonet inställd för rätt LED-last? 

a. Kontrollera DIP inställningen så att LED-styrdonet är inställt på samma strömläge som armaturen är märkt med.

ii. LED-styrdonet kan vara överlastat. 

a. Kontrollera att LED-lasten inte överskrider styrdonets maximala last vid angivet strömläge.

iii. Fungerar det fortfarande inte?

a. Kontakta Vadsbo för ytterligare rådgivning.

3. Det lyser en stund sedan slocknar det 

Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Troligtvis blir LED-styrdonet överlastat och därmed överhettat. 

a. Kontrollera att LED-lasten inte överskrider LED-styrdonets maximala last vid angiven strömläge.

ii. Är styrdonet inställd för rätt LED-last? 

a. Kontrollera DIP inställningen så att LED-styrdonet är inställt på samma strömläge som armaturen är märkt med.

4. Alla armaturer lyser olika mycket eller en del tänds medan andra släcks 

Förutsättning. Allt är rätt kopplat och styrdonet är spänningssatt.

i. Om flera LED-styrdon används har de troligtvis hamnat i osynk. 

a. Åtgärdas enkelt  genom att återsynka LED-styrdonen genom följande procedur. 
1) Ett långt tryck (Alla armaturer lyser men olika ljusnivå) 
2) Ett kort tryck (Alla armaturer är släckta) 
3) Ett långt tryck  (Nu lyser alla armaturer max och är synkade)

5. Det går inte att släcka belysningen helt. Det "glöder" lite i lamporna. 

i. Vadsbos styrdon ger inte ut någon läckström eller spänning när de är avstängda som kan hålla en LED slinga ”glödande”. 

Dioder kräver väldigt lite ström för att lysa. Troligtvis uppstår det en potentialskillnad mellan kabeln till armaturerna och närliggande kablar eller jordplan. 

a. Kontakta Vadsbo för ytterligare rådgivning

Vadsbo Transformatorer AB

Vadsbo utvecklar, designar och säljer ljusstyrningslösningar för LED samt produkter inom strömförsörjning. Bolaget är sedan länge ett väletablerat namn inom ljusreglering och dimring med sina marknadsdrivande och innovativa produkter och kund-erbjudanden. Vi erbjuder smart och intuitiv belysningsstyrning genom telefon eller andra smarta enheter.

Vadsbo LightTech

Vadsbo LightTech är vårat egna varumärke som omfattar Vadsbos belysningsprodukter så som den populära LCC serien. Vadsbo LightTechs syfte är att utbilda er i hur ni kan spara tid och pengar med den rätt utprovade kombinationen av dimmer, drivdon och ljuskälla. Detta görs kontinuerligt genom våra LightTech-utbildningar, kontakta oss för att boka upp en utbildning för dig och dina kollegor!

Nyheter & kampanjer

Fyll i din e-postadress och ta del av nyheter & kampanjer före alla andra.

Copyright © 2017 Vadsbo Transformatorer AB, all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies